Antipropaganda: Israel respekterer ikke international ret og Oslo-aftalen

Hjem » Antipropaganda: Israel respekterer ikke international ret og Oslo-aftalen

Dengang jeg var på Facebook skete det ret jævnligt at venner spurgte mig om at hjælpe dem med argumenter da de ikke var helt sikker på hvad de skulle sige.

Det skal siges at meget ofte lyder pro-palæstinensere meget sikre på sig selv, og det ser ud til, at de har ret og lov for sig. Det er i virkeligheden meget anderledes.

Her er mit svar til udsagnet om at Israel ikke respekterer international ret og Oslo-aftalen som jeg håber vil kunne inspirere dig så du ved, hvad der kan svares i sådanne tilfælde.

Husk at hvis du har brug for hjælp i en diskussion, så kan du stille dit spørgsmål her: https://missing.malka.link/diskussion/

Måske kan det blive stof til en artikel som denne som kan hjælpe andre også.

Lad os nu gå til modpartens argument først:

Hvis du var ærlig, så ville du erkende at Israel ikke respekterer international ret. De respekterer ikke engang Oslo-aftalen

Israel vil ikke have fred med Palæstina fordi de kan beholde deres apartheid-stat og kolonisere som det passer dem.

Hamas og deres raketter er kun en undskyldning fordi vi ved alle at Israels militærstyrke, støttet af USA, er meget stærkere.

Hvem vil turde angribe Israel? Ikke engang Iran tør.

Ud fra det synspunkt så er det tydeligt at Israel ikke har nogen problem med sikkerheden. Israels sikkerhed er garanteret og god, så hvorfor respekterer de ikke grænserne?

Mit svar:

Du har lige illustreret ret godt grundproblemet hos alle propalæstinenserne: I omtaler nogle ting som I ikke har styr på og bygger jeres argumenter på disse misforståelser. Her er nogle af disse som man ofte finder hos antisemitterne:

1. Resolutioner fra FN er ikke “international ret”. “International ret” er traktater som suveræne stater underskriver med hinanden.

Ingen land er tvunget til at respektere noget pågældende land ikke har underskrevet.

Israel er jævnligt og systematisk fordømt af FN i forskellige resolutioner stemt ind af forskellige muslimske lande og andre diktatoriske lande (der er rent faktisk en ugentligt “Israels fordømmelsesdag” i FN).

Men disse resolutioner er ikke traktater mellem stater og er ikke lov og skal ikke nødvendigvis adlydes.

Du påstår at Israel ikke respekterer international ret enten fordi du misforstår, hvad det er, eller fordi du ikke ved hvad det er, eller fordi du ved hvad det er men vil med vilje anklage Israel for alt.

 

2. Palæstina har aldrig hverken været et land eller en stat. Det er navnet som blev givet af europæere til området siden den romerske tid og som dækkede over Galilæa, Samarie, Judæa, Sarona og området vest for den nuværende Jordan.

Israel kan ikke “ikke vil have fred med Palæstina” fordi “Palæstina” er ikke et land.

Israel vil bare have fred i det hele taget. De præciserer ikke med hvem af den gode grund, at de vil have fred med alle.

 

3. Oslo-aftalen fra 1993 gik ud på at dele ansvaret på de omstridte territorier mellem Israel og et demokratisk “PA” (Palestinian Authority). PA blev erkendt af Israel som værende repræsentativ for “palæstinensere” og meningen var, at den skulle forberede tilblivelsen af en “palæstinensisk stat” omkring år 2000.

Det vil sige at PA eksisterer kun fordi Israel har erkendt den og den har kun autoritet fordi Israel giver den autoritet og respekterer det.

Men i stedet for at forberede en fredelig tilblivelse af en “palæstinensisk stat”, har Yasser Arafat og PLO startet den anden Intifada for at fortsætte med at læg pres på Israel.

Demokratiet har ikke været respekteret de sidste 15 år og dengang, i 2005, stemte 42% af “palæstinenserne” for Hamas som skrev i sin manifest at ikke blot vil de tilintetgøre Israel, men at de ligeledes vil udrydde alle jøder på jorden.

På trods af dette respekterer Israel stadig væk adskillelsen af ansvar mellem zonerne A, B og C, og samarbejder med PA for alt hvad angår sikkerhed og offentlige tjenester.

De, som ikke respekterer Oslo-aftalen er araberne som ikke vil have en “jødisk stat på et muslimsk jord”.

 

4. De såkaldte “grænser” er ligeledes en misforståelse. Idet at “Palæstina” ikke er nogen stat, har den naturligvis ingen grænser. En grænse er mellem to suveræne stater som anerkender hinanden og som er blevet enige om en fælles grænse.

Det, du kalder “grænserne” (underforstået: 1967-grænserne) er ingen grænser, men en linje hvor der blev våbenstilstand mellem Israel og Jordan efter krigen i 1948 – 1949.

Da Jordan underskrev en fredstraktat med Israel, har Jordan taget som vestlige grænse Jordanfloden og har droppet sine krav om Judæa-Samarie.

Judæa-Samarie er så blevet til et område uden suverænitet da Israel begik den fejl ikke at annektere området og Jordan ikke vil have det længere.

Der er derfor ingen grænse mellem Israel og Judæa-Samarien, der er en våbenstilstands-linje som stadig i dag er anerkendt som så af Israel da Israel ikke har annekteret området som Jordan ellers havde gjort i 1949.

Derfor kan du vel se, at jeg ikke kan svare på de spørgsmål du stiller da din udgangspunkt er juridisk og historisk forkert. Men jeg er vant til at høre disse argumenter.

Disse falske og forkerte argumenter passer godt i propagandaens kram og gør at man dermed kan skjule sit jødehad bag “argumenter”. (Cyril Malka)

2 kommentarer til “Antipropaganda: Israel respekterer ikke international ret og Oslo-aftalen”

  1. Goddag, Poul,

   Jeg er glad for at du kan lide min argumentation, og jeg håber du kan bruge det.

   Nej, du modtager ikke 2 e-mail til poul@reitoft.dk – du modtager én på den e-mail-adresse og en anden på reitoft@xxxx.dk (jeg har med vilje xxx noget af din e-mail-adresse, jeg regner med, du ved, hvad for en e-mail-adresse, der er tale om).

   I bunden af hver e-mail er der en link til framelding. Klik på den link fra den af din e-mail-adresser du ikke længere ønsker at modtage mail fra mig på.

   Cyril

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top